Please wait
Llwytho .....

Ychwanegwch hyd at 5 o ffotograffau, fideo neu ffeiliau sain (uchafswm: 30mb yr un) i helpu i egluro'r broblem.

Dim deilydd yn adrodd

Rydych ar fin codi mater yn erbyn eiddo gyda meddiannydd adrodd. Cliciwch yma i godi mater ar ran meddiannydd.

*ee cyfyngiadau parcio neu fynediad cyfyngedig i faniau

NEU