Please wait
Notiek ielāde...

Lūdzu pievienot līdz pat 5 fotogrāfijas, video vai audio failus (max: 30mb), lai palīdzētu izskaidrot problēmas.

Neviena atskaišu okupants

Jūs gatavojaties izvirzīt jautājumu pret nekustamā īpašuma wihtout. Noklikšķiniet uz < a href = "/Dashboard/Home/#/Issue/CreateFrom" data-toggle = "tooltip" > šeit , lai izceltu jautājumu iemītnieka vārdā.

*piemēram, novietošanas ierobežojumi vai ierobežotas piekļuves Mikroautobusi

VAI